whatsapp
article

ضوابط واردات ماشین آلات معدنی

ضوابط واردات ماشین آلات معدنی

به استناد نامه شماره 195446 مورخ 1402/2/16 دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی، معادن میتوانند با رعایت مفاد بخشنامه معاونت معادن و فرآوری مواد به شماره ٦٠/١٥٤٩١١ مورخ ١٤٠١/٠٦/٢٢ نسبت به واردات ماشین آلات شامل «بیل مکانیکی با توان موتور بالاتر از ٣٥٠ اسب بخار یا وزن کل بالاتر از ٤٠ تن، لودر با توان موتور بالاتر از ٣١٠ اسب بخار یا وزن کل بالاتر از ٣٠ تن، دامپتراک با وزن بارگیری بالاتر از ٥٠ تن، تراک معدنی با وزن بارگیری بالاتر از ٧٠ تن، بلدوزر با توان موتور بالاتر از ٣٢٠ اسب بخار، گریدر با وزن کل بالاتر از ٢٠ تن و ماشین آلات مورد نیاز عملیات معدنی زیرزمینی» با مجوز معاونت معادن اقدام نمایند.
همچنین در خصوص ماشین آلات دارای مشابه ساخت داخل، با هدف حمایت توأمان از تولید این ماشین آلات در کشور و همچنین تداوم و رشد تولید در بخش معدن، مقرر گردید به ازای خرید هر دستگاه رده معدنی از سازندگان داخلی اجازه واردات ماشین آلات تا ٥ سال ساخت با تعداد مشابه خرید از داخل به واحدهای معدنی کشور صادر شود.

آخرین مقالات کاربردی