whatsapp
درباره ما
با توکل به خداوند متعال وپس از قبولی درآزمون حق العملکاری گمرکی درسال 1382 این دفتر ازسال 1383درزمینه ترخیص کالا ازگمرکات کشور شروع به فعالیت نموده است و توانسته است با اتکا به پرسنل جوان و صدیق خود و با اطلاعات فنی بروز خدمات مفیدی را به بازرگانان محترم وشرکت های تولیدی دراقصا نقاط کشورارائه کند . این دفتر با داشتن نماینده فعال درگمرک شهید رجائی بندرعباس و گمرک فرودگاه امام – گمرک پیام – گمرک تهران [شهریار] – گمرک غرب آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشد .
بهروز مهدی زاده هنجنی
minimizeکارگزار رسمی گمرک ایران
minimizeدارای گواهینامه ISO 9001-2015
minimizeکارشناس مدیریت بازرگانی
minimizeعضو اتاق بازرگانی وصنایع معادن تهران
minimizeعضو انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران
minimizeعضو اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی ایران
minimizeدارای پروانه کارگزاری شماره 820072 صادره از گمرک ایران
about