whatsapp
article

نحوه ثبت درخواست استثناء از شروط تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت

نحوه ثبت درخواست استثناء از شروط تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت

پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره 4 بند 3 ماده 10 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، هر بازرگان می‌تواند حداکثر به مدت 2 سال از یکی از شروط موضوع این دستورالعمل در تمدید_کارت_بازرگانی مستثنی و مبتنی بر قواعد مندرج در دستورالعمل، در سقف اعتباری ایشان لحاظ گردد.

کابران می‌توانند پس از ورود به حساب کاربری خود، از مسیر *بخش ثبت و پیگیری مشکل > درخواست جدید > گروه عملیات پایه > شاخه اشکال در احراز صلاحیت > موضوع ثبت  استثنائات کارت بازرگانی * نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند.

شایان ذکر است در هر بار درخواست تمدید، صرفا امکان استثناء از یکی از شروط میسر می‌باشد. همچنین پیش از ثبت درخواست استثناء *می‌بایست سایر شروط دریافت کارت بازرگانی متقاضی تایید شده باشند. *

مدت زمان بررسی تیکت بین 5 الی 7 روز کاری می‌باشد و نتیجه بررسی از طریق همان تیکت به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

آخرین مقالات کاربردی