whatsapp
article

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در برنامه صف اول تشریح‌ کرد

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در برنامه صف اول تشریح‌ کرد

?معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در برنامه صف اول تشریح‌ کرد

? اهم خدمات گمرک به تولیدکنندگان بخش دولتی و خصوصی برای تسهیل تجارت/ اقدامات گمرک برای کاهش هزینه تولید و کنترل تورم

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در برنامه صف اول مجموعه ای از اقدامات گمرک را برای تسهیل کار فعالان اقتصادی، تجار و تولیدکنندگان چه در بخش دولتی و خصوصی را تشریح کرد.

دکتر رضوانی فر در این برنامه با اشاره به بخشی از این تسهیلات ارائه شده گفت: دستگاه های دولتی در آن مقطعی که در حال ترخیص کالا هستند، می توانند به جای پرداخت حقوق ورودی و سود بازرگانی از تعهد ذیحسابی  استفاده و کالا را ترخیص کنند و سپس در ماه های آتی نسبت به تسویه آن اقدام کنند.

به گفته وی برای شرکت های خصوصی هم گمرک استفاده از ظرفیت ضمانت نامه را فراهم کرده است و شرکت ها متناسب با اعتبار و جایگاهشان در گمرک براساس عملکرد گذشته و شاخص های تعیین شده رتبه بندی شده و می توانند از ضمانت نامه بانکی ۳، ۶، ۹ و حتی شرکت های دانش بنیان قادرند از ضمانت نامه های یکساله استفاده کنند.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران استفاده شرکت ها از ظرفیت انبار اختصاصی را یکی دیگر از تسهیلات ارائه شده گمرک دانست و بیان‌ نمود: شرکت های می توانند با استفاده از این ظرفیت، انبار اختصاصی در محل مجموعه تولیدی خود و تحت کلید گمرک داشته باشند و متناسب با نیازی که در خطوط تولید خود دارند کالاهایشان را ترخیص کنند و فشار نقدینی کمتری را متحمل شوند.

محمد رضوانی فر افزود: استفاده شرکت های دارویی و شرکت های دارای کالاهای فساد پذیر از ظرفیت حمل یکسره از دیگر تسهیلاتی است که گمرک ارائه می دهد.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این ظرفیت برای همه شرکت ها وجود دارد، فارغ از اینکه مرز ورود کالاهایشان چه مرزی است می توانند کالاهای خود را با رویه ترانزیت به نزدیکترین‌ گمرک محل واحد تولیدی خود انتقال دهند و در آن گمرک عملیات و تشریفات گمرکی را انجام دهند.

رئیس کل گمرک ایران‌ گفت: ارزیابی در محل واحدهای تولیدی برای افزایش سرعت تشریفات گمرکی و کاهش هزینه های تولید، استفاده از ظرفیت ماده ۴۲ قانون امور گمرکی برای شرکت های دولتی و بخشی از شرکت های خصوصی برای ترخیص کالا با تعهد بالاترین مقام گمرک (رئیس کل گمرک ایران) از دیگر تسهیلات ارائه شده گمرک است.

رضوانی فر اظهار داشت: در حال حاضر این امکان فراهم شده است تا براساس مصوبه شورای عالی امنیت‌ ملی و فهرست کالاهایی که وزارت صمت ارائه کرده و شاملِ ۳۲۰۰ قلم کالا می باشد، شرکت ها می توانند ۹۰ درصد و دولتی ها نیز ۱۰۰ درصد کالاهایشان را حتی بدون داشتن کد ساتا ترخیص کنند.
به گفته وی این موارد مجموعه ای از بسته خدماتی و تسهیلاتی گمرک است که در حال انجام می باشد.

وی تمام هدف این کار را تسهیل و تسریع تشریفات گمرکی، افزایش سرعت در ارائه خدمات گمرکی و کاهش در هزینه ارائه خدمات دانست و گفت: افزایش سرعت عملیات‌ گمرکی و کاهش هزینه ارائه خدمات توامان هم هزینه تولید را کاهش می دهد و هم تورم را کنترل می کند.

آخرین مقالات کاربردی