whatsapp
article

قیمت خودرو همچنان کاهشی خواهد بود

قیمت خودرو همچنان کاهشی خواهد بود

سید مهدی نیازی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت:

امسال واردات خودرو خواهیم داشت. در آینده نزدیک حدود هزار دستگاه خودرو از گمرک ترخیص می شود.

قیمت خودرو در روزهای اخیر کاهشی بوده و پس از این نیز این روند ادامه خواهد یافت.

آخرین مقالات کاربردی