whatsapp
article

فراهم شدن امکان استفاده بارنامه‌های دریافتی از سامانه بارفرابران در تعیین منشا ارز برای محموله‌های با گمرک مقصد چابهار

فراهم شدن امکان استفاده بارنامه‌های دریافتی از سامانه بارفرابران در تعیین منشا ارز برای محموله‌های با گمرک مقصد چابهار

✅ به اطلاع کاربران محترم سامانه جامع تجارت می‌رساند، از روز شنبه مورخ 1402/09/11 ، ثبت‌سفارش‌هایی که گمرک مقصد آن‌ها، *چابهار* بوده و رویه حمل آن‌ها حمل‌ونقل دریایی است، تنها با انتخاب بارنامه خود از فهرست دریافت شده از سامانه بارفرابران، امکان تعیین منشا ارز در سامانه جامع تجارت و ادامه فرایند واردات را خواهند داشت. بدین ترتیب به جای درج اطلاعات بارنامه حمل بین‌الملل به صورت دستی توسط بازرگان، *اطلاعات دریافتی از سامانه بارفرابران* مبنای عمل خواهد بود.
⏪ در زبانه بارنامه‌های دریافتی از شرکت حمل در بخش عملیات لجستیک خارجی >> مدیریت بارنامه‌ها، می‌توانید فهرستی از تمام بارنامه‌های ظهرنویسی شده توسط شرکت حمل و نقل (اعم از کریری و فورواردری) را که مالک آن هستید مشاهده نمایید. بازرگان‌هایی که نمی‌توانند بارنامه‌های خود را در بخش مذکور مشاهده نمایند، می‌بایست از شرکت حمل بین‌الملل مربوطه (اعم از فورواردر یا کریر) پیگیری نمایند تا اطلاعات بارنامه حمل بین‌المللی در سامانه‌ بارفرابران ثبت شود.

⚠️ تذکرات:

1️⃣ بارنامه حمل بین الملل باید به نام خود بازرگان باشد (Consignee در بارنامه به نام بازرگان باشد) تا در تعیین منشا ارز قابل استفاده بوده و توسط سامانه جامع تجارت قابل دریافت شود.
2️⃣ در خصوص بارنامه‌هایی که در وجه شرکت بارفرابر (Forwarder) صادر می‌شوند، ابتدا می‌بایست شرکت بارفرابر (Forwarder) با مراجعه به سامانه بارفرابران (متعلق به وزارت راه و شهرسازی) نسبت به انتقال اطلاعات بارنامه در وجه بازرگان اقدام نماید و سپس بازرگان می‌تواند بارنامه خود را در سامانه جامع تجارت در مسیر مذکور مشاهده و از آن در ثبت منشا ارز خود استفاده نماید.
3️⃣ درصورتی‌که پیش از این، بازرگان بارنامه خود را به صورت فیزیکی معامله کرده و مالکیت آن را به بازرگان دیگری منتقل نموده است لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت معامله در وجه مالک جدید اقدام نماید. در غیر این صورت بارنامه مربوطه در فهرست بارنامه‌های خریدار مشاهده نشده و بدین ترتیب در منشا ارز نیز قابل استفاده نخواهد بود. لذا پیشنهاد می‌شود در اسرع وقت نسبت به بررسی اطلاعات بارنامه‌های خود و معامله آن‌ها (در صورت نیاز) اقدام فرمایید.

آخرین مقالات کاربردی