whatsapp
article

مجموعه دستور العمل ها و شیوه نامه های گمرکی منتشر شد

مجموعه دستور العمل ها و شیوه نامه های گمرکی منتشر شد

🔰مجموعه دستور العمل ها و شیوه نامه های گمرکی منتشر شد

با هدف مدیریت دانش، شفافیت و دسترسی سریع ذینفعان به تمامی دستور العمل های موجود در گمرک، مجموعه دستور العمل ها و شیوه نامه های گمرکی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، این دستورالعمل ها و شیوه نامه های گمرکی در ۸ بخش شامل امور گمرکی، حقوقی و نظارت، توسعه مدیریت و منابع، برنامه ریزی، بازرسی، بین الملل، استان ها و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی تهیه و منتشر شده است.

براساس این گزارش، این اقدام در جهت تحقق شعار سال (مهار تورم؛ رشد تولید) و با رویکرد حمایت از تولید ملی و تسهیل گری بیشتر در امر تجارت خارجی با توجه به شعار سازمان جهانی گمرک با عنوان پرورش نسل آینده با ترویج فرهنگ تبادل دانش صورت گرفته است.

مجموعه دستور العمل ها و شیوه نامه های گمرکی در پورتال گمرک ایران به نشانی www.irica.ir در قسمت "دسترسی سریع"، بخش "دستورالعمل ها و شیوه نامه های گمرکی" قابل دریافت برای ذینفعان و مخاطبان می باشد.

آخرین مقالات کاربردی