whatsapp
article

شرایط ترخیص کالا در صورت انقضاء، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی

شرایط ترخیص کالا در صورت انقضاء، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی

در صورت انقضاء، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی استفاده از تسهیلات موضوع تبصره 2 بند 6 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای ترخیص اقلام ثبت سفارش هایی است که در زمان اعتبار کارت بازرگانی صادر و دارای کد ساتا بوده و همچنین یک از شروط زیر را نیز داشته باشند: - بارنامه آنها در زمان اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد. - کالای آنها در زمان اعتبار ثبت سفارش به گمرکات کشور رسیده باشد و دارای قبض انبار معتبر از اماکن گمرکی باشد.

آخرین مقالات کاربردی