whatsapp
article

نحوه ثبت درخواست استثناء از شروط تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت

نحوه ثبت درخواست استثناء از شروط تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت

? قابل توجه کاربران محترم سامانه جامع تجارت؛

✅ پیرو ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره 4 بند 3 ماده 10 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، هر بازرگان می‌تواند حداکثر به مدت 2 سال از یکی از شروط موضوع این دستورالعمل در تمدید کارت بازرگانی مستثنی و مبتنی بر قواعد مندرج در دستورالعمل، در سقف اعتباری ایشان لحاظ گردد.

◀️ کابران می‌توانند پس از ورود به حساب کاربری خود، از مسیر *بخش ثبت و پیگیری مشکل > درخواست جدید > گروه عملیات پایه > شاخه اشکال در احراز صلاحیت > موضوع ثبت استثنائات کارت بازرگانی * نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند.

✴️ شایان ذکر است در هر بار درخواست تمدید، صرفا امکان استثناء از یکی از شروط میسر می‌باشد. همچنین پیش از ثبت درخواست استثناء *می‌بایست سایر شروط دریافت کارت بازرگانی متقاضی تایید شده باشند. *

✴️ مدت زمان بررسی تیکت بین 5 الی 7 روز کاری می‌باشد و نتیجه بررسی از طریق همان تیکت به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

? به انضمام دستورالعمل

آخرین مقالات کاربردی