whatsapp
article

ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ لغو شود

ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ لغو شود

?درخواست اتاق بازرگانی از معاون اول رئیس‌جمهور: ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ لغو شود

▪️اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، راهکارهای پیشنهادی درباره سه چالش کلیدی زنجیره تأمین و توزیع موبایل را ارائه کرد. در این نامه با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ موجب سوء‌استفاده از رویه مسافری شده، رفع محدودیت واردات این گوشی خواسته شده است.

آخرین مقالات کاربردی