whatsapp
article

فراخوان گمرک برای شرکت های متقاضی تسهیلات فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO)

فراخوان گمرک برای شرکت های متقاضی تسهیلات فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO)

?گمرک ایران در فراخوانی ضوابط و شرایط جدید را برای شرکت های متقاضی تسهیلات فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO) اعلام کرد.

?به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ، در این فراخوان آمده است:

«به منظور راهبری و هدایت هدفمند منابع سازمانی در حمایت از تولیدکنندگان ملی با هدف رشد تولید ، مهار تورم و همچنین بکارگیری حداکثری ظرفیت های مقرراتی در تسهیل تشریفات گمرکی با رویکرد کاهش هزینه و افزایش سرعت در تجارت خارجی کشور، مقررگردید تا تسهیلاتی ویژه تحت برنامه فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی (AEO) به فعالان اقتصادی کشور
در چارچوب ضوابط ابلاغی ارائه گردد.
این تسهیلات که مشتمل بر «ترخیص در مسیر سبز گمرکی، ترخیص نسیه، پذیرش
ضمانت نامه، ارزیابی در محل، مجوز انبار اختصاصی، تسهیل و ساده سازی تشریفات ورود موقت، استرداد، فرایند مرتبط با
پرونده های مطرح درکمیسیون های رسیدگی به اختلاف های گمرکی، معرفی به کشورهای طرف تعهد موافقت نامه های دوجانبه و ... در چارچوب ضوابط سطح بندی شده ابلاغی است»، قابل ارائه به شرکت های برگزیده می باشد.
لذا متقاضیان می توانند ضمن مطالعه دستورالعمل ابلاغی، درخواست و مستندات تصریحی جهت تشکیل پرونده را به دبیرخانه کمیته مرکزی فعالان اقتصادی برگزیده –(AEO) دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی گمرک ایران ارائه نمایند.

♦️علاوه بر متقاضیان جدید، شرکت هایی که قبلاً به عنوان AEO انتخاب و به گمرکات اجرایی کشور طی بخشنامه های متعدد منتهی به بخشنامه شماره 104902مورخ  1402/01/30جهت برخورداری از تسهیلات مربوط ابلاغ شده اند نیز می بایست نسبت به تکمیل پرونده های خود با ارائه مستندات تصریحی به دبیرخانه حداکثر تا پایان ماه جاری1402/04/31 اقدام نمایند.

?عناوین مدارک و مستندات تشکیل پرونده

۱. نامه درخواست شرکت متقاضی با امضاء فرد/ افراد دارای صلاحیت وفق آخرین تغییرات مدیریتی چاپ روزنامه رسمی
۲. ارائه تعهدنامه امضاء شده توسط صاحبان امضاء وفق قالب و مفاد تعیین شده از سوی گمرک
۳. ارائه فرم اطلاعاتی تکمیل شده شرکت با فرمت تعیین شده از سوی گمرک ایران با مهر و امضای مدیر عامل
۴. تصویر کارت بازرگانی معتبر شرکت-کپی برابر اصل شده
۵. مدارک شناسایی مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره _ کپی برابر اصل شده
۶. پروانه های بهره برداری (شرکت های تولیدی)/ مجوزهای فعالیت موردی _ کپی برابر اصل شده
۷. آگهی تاسیس و آخرین تغییرات مدیریتی شرکت متقاضی، چاپ شده در روزنامه رسمی _ کپی برابر اصل شده
۸. اساسنامه شرکت (کپی برابر اصل شده)
۹. مفاصا حساب مالیاتی _ کپی برابر اصل شده (آخرین برگ قطعی مالیات عملکرد شرکت)
۱۰. آخرین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت که در سامانه جام ثبت شده به انضمام گزارش حسابرسی _ کپی برابر اصل
شده
۱۱. مفاصا حساب تامین اجتماعی _ کپی برابر اصل شده (برگ پرداخت آخرین سال رسیدگی حسابرسی بیمه تامین اجتماعی)
۱۲ مفاصا حساب بانکی منتهی به سال قبل از ارایه درخواست به منظور عدم وجود معوقات بانکی (کپی برابر اصل شده) و ارایه آخرین رتبه اعتباری شرکت
۱۳. ارایه مستندات مبتنی بر اخذ گواهی های معتبر اعم از انواع ایزو، تعالی سازمانی و...
۱۴. نامه رسمی معرفی شرکت از سوی مراجع متولی ملی اعم از سازمان بورس اوراق بهادار، معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و..

آخرین مقالات کاربردی